Jakie podatki płaci przedsiębiorca i na co należy się przygotować?

Jakie podatki płaci przedsiębiorca i na co należy się przygotować?

Osoby, które chcą otworzyć własny biznes, powinny być świadome obowiązków, jakie wiążą się z koniecznością uiszczania należności publicznoprawnych. Z pewnością ważne jest ich terminowe opłacanie i przemyślany wybór formy opodatkowania. Jakie podatki płaci przedsiębiorca?

Podatki od osiąganych przychodów w działalności gospodarczej – co trzeba wiedzieć?

Podstawową kwestią, o której trzeba pamiętać, prowadząc firmę, jest opłacanie podatku od przychodów osiąganych z tytułu działalności gospodarczej. Ważny jest tutaj staranny wybór formy opodatkowania. Można bowiem regulować daninę:

  • na zasadach ogólnych
  • w formie ryczałtu ewidencjonowanego
  • z wykorzystaniem podatku liniowego

W pierwszym przypadku przedsiębiorca płaci 12% lub 32% zależnie od przychodu. Do kwoty 120 tysięcy złotych obowiązuje 12% podatku. Nadwyżka jest opodatkowana wyższą kwotą. Stawki ryczałtu ewidencjonowanego różnią się w zależności od profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Z kolei podatek liniowy sprawia, że bez względu na próg podatkowy, czyli kwotę zarabianych pieniędzy, opłaca się daninę w wysokości 19%.

Należy mieć na uwadze fakt, że wybór formy opodatkowania decyduje również o tym, jaką dokumentację rozliczeniową należy prowadzić. W przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego jest ona dosyć rozbudowana, ponieważ ewidencjonowane są zarówno przychody, jak i koszty. Ryczałt powoduje, że nie trzeba dokumentować kosztów ponoszonych w swoim biznesie. Oznacza to jednak, że nie można również ich rozliczać, a zatem pomniejszać podstawy opodatkowania o wydatki.

Podatek od towarów i usług a działalność gospodarcza

Nie można zapominać również o podatku od towarów i usług. Jego ciężar jest przeniesiony na kupującego, niemniej jednak to przedsiębiorca zajmuje się jego rozliczaniem i przekazywaniem do organów podatkowych. Niezbędne jest tutaj także prowadzenie dokumentacji i składanie wymaganych deklaracji. Stawki podatku od towarów i usług są zróżnicowane w zależności od rodzaju:

  • sprzedawanych produktów
  • wykonywanych dla klientów czynności

Podstawową stawką jest tutaj 23%, niemniej jednak istnieją też warianty niższe. Ponadto można być podatnikiem zwolnionym na podstawie:

  • rodzaju prowadzonej działalności
  • przychodu nieprzekraczającego w poprzednim roku podatkowym 200 tysięcy złotych

Trzeba dokładnie weryfikować zasady dotyczące podatku od towarów i usług zarówno, gdy firma jest stroną kupującą, jak i sprzedawcą. Przykładowo, decydując się na transakcje z klientami zagranicznymi, można być zwolnionym z podatku lub zobowiązanym do jego zapłaty w zależności od rodzaju operacji.

Prowadząc przedsiębiorstwo, trzeba pamiętać o tym, że zarówno podatki, jak i składki na ubezpieczenia powinny być sumiennie rozliczane. Niezbędna jest tutaj znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Dodaj komentarz