Jak zarządzać zespołem – kompleksowy poradnik dla przedsiębiorcy

Jak zarządzać zespołem – kompleksowy poradnik dla przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności wiąże się zwykle z koniecznością zatrudnienia grupy osób, jakim powierza się dane zadania. Ich charakter zależy od tego, czym konkretne przedsiębiorstwo się zajmuje. Są pewne uniwersalne zasady, sprawdzające się przy zarządzaniu zespołem w praktycznie dowolnej firmie.

Równe traktowanie każdego członka zespołu

W danej grupie przeważnie zawsze znajdzie się zarówno osoba, która doskonale sobie radzi, jak i taka, która pracuje wyraźnie wolniej. Kluczowe w zarządzaniu jest to, aby nie dać nikomu odczuć, że jest mniej wartościowym pracownikiem. Jeżeli bowiem dojdzie do takiej sytuacji, to wiąże się ona z:

  • problemami w komunikacji,
  • widocznym spadkiem motywacji,
  • pojawieniem się napięcia w zespole,
  • wzajemną niechęcią pomiędzy zatrudnionymi.

Ostatecznie może to doprowadzić do złożenia wypowiedzenia przez mniej efektywnego pracownika. Wiąże się ono z koniecznością zatrudnienia nowej osoby i przeszkolenia jej od podstaw, co zajmuje dużo czasu i nierzadko pociąga za sobą dodatkowe koszty. Lepiej więc zainwestować w stosowne kursy dla obecnych członków zespołu, aby wyrównać nierówności pomiędzy nimi. Takie działanie sprawi, że pracownicy będą bardziej lojalni i zadowoleni ze swojej pracy, a to przekłada się na wyższą motywację i lepsze wyniki.

Staranne delegowanie poszczególnych zadań

Kluczowe w zarządzaniu zespołem jest to, aby każdy wiedział, jakie konkretnie posiada obowiązki. Nawet drobne niedopowiedzenie w tej kwestii potrafi bowiem skutkować konfliktami pomiędzy pracownikami. Unikanie ich stanowi kluczową kwestię w procesie budowania pozytywnej atmosfery w firmie.

Warto więc zadbać o poinformowanie każdego z osobna o jego zadaniach oraz poproszenie o informację zwrotną. Czasem bowiem konkretne sformowania mogą zostać zinterpretowane inaczej, niż się to zakłada. Prawidłowa komunikacja stanowi fundament do efektywnej współpracy pomiędzy członkami zespołu, dlatego należy o nią szczególnie zadbać.

Umożliwianie pracownikom dalszego rozwoju

Utrzymanie względnie stałego składu zarządzanej grupy jest niesamowicie istotne. Im dłużej dane osoby ze sobą współpracują, tym lepiej się ta współpraca układa. Trzeba więc regularnie wdrażać działania, jakie mają na celu budowani pozytywnego wizerunku firmy w oczach pracowników.

Jeden z bardzo popularnych benefitów w wielu przedsiębiorstwach to umożliwienie pracownikom dostępu do szkoleń. Pozwalają one bowiem na podnoszenie kwalifikacji i budowanie kompetencji zawodowych, co przekłada się na zwiększenie efektywności wykonywanych obowiązków. W przypadku dużych zespołów kluczowe będzie zapewnienie kursów z umiejętności miękkich, dzięki czemu znacząco poprawi się komunikację i uzyska się znacznie lepsze wyniki współpracy.

Dodaj komentarz