Jakie są poszczególne etapy inwentaryzacji przyrodniczej?

Jakie są poszczególne etapy inwentaryzacji przyrodniczej?

Jeśli chcemy zrealizować jakąś inwestycję, niewątpliwie przyjdzie nam zadbać o przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej. Warto wcześniej dowiedzieć się, jakie są jej poszczególne etapy, aby wiedzieć, czego będzie można się spodziewać. Pokrótce wyjaśnimy je poniżej.

Faza początkowa

Zanim rozpoczęta zostanie faktyczna inwentaryzacja, koniecznie jest przeprowadzenie wielu prac początkowych. Między innymi chodzi tutaj o wyznaczenie granic terenu, przygotowanie wszelkiej potrzebnej dokumentacji i sporządzenie mapy topografii terenu.

Precyzyjne, rzetelne i sumienne wykonanie niezbędnych kroków na początku prac sprawi, że cały proces dalej przebiegnie szybko, sprawnie i bez jakichkolwiek uciążliwości, problemów czy pomyłek.

Inwentaryzacja flory, fauny i przyrody nieożywionej

Kiedy już wszystkie początkowe prace zostaną wykonane, przyjdzie czas na inwentaryzację flory, fauny i przyrody nieożywionej. Konieczne jest ustalenie, jakie zwierzęta, rośliny i elementy przyrody nieożywionej znajdują się na danym obszarze. Do tego sprawdza się między innymi, czy odnalezione gatunki nie należą do gatunków chronionych.

Z uwagi na dużą różnorodność wśród roślin, zwierząt i przyrody nieożywionej, konieczne jest zaangażowanie w przeprowadzenie inwentaryzacji szeregu specjalistów z różnych dziedzin. Inny ekspert zajmie się więc inwentaryzacją ptaków, inny inwentaryzacją drzew, a jeszcze inny specjalizuje się w badaniu nietoperzy.

Waloryzacja przyrodnicza

Waloryzacja przyrodnicza, której dokonuje się po zakończeniu inwentaryzacji, to nic innego, jak nadanie poszczególnym wykrytym w trakcie inwentaryzacji elementom określonej rangi. Jest to niezwykle istotny element końcowego raportu z przeprowadzonych działań.

Koszt inwentaryzacji

Widząc poziom skomplikowania, jakim odznacza się inwentaryzacja przyrodnicza, moglibyśmy się obawiać, że będzie to bardzo droga usługa. W rzeczywistości jej koszt może zamknąć się już w kwocie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, zależnie od zakresu wymaganych prac i długości projektu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://avesnature.com.pl/uslugi/inwentaryzacja-przyrodnicza. Jak widać, nie ma powodu do obawy w zakresie ceny inwentaryzacji.

Etapy inwentaryzacji przyrodniczej – podsumowanie

Jak widać, inwentaryzacja jest stosunkowo złożonym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Jest ona obowiązkowym elementem przeprowadzania różnego rodzaju inwestycji, dlatego zdecydowanie warto zadbać o to, aby została przeprowadzona w pełni poprawnie.

Choćby ze względu na to, że wszelkie pomyłki niewątpliwie zostaną wykryte przez urzędników i nie będzie można kontynuować prac do momentu ich naprawienia. Dlatego też lepiej jest wybrać usługi wykwalifikowanych ekspertów, aby później nie musieć się stresować.

Dodaj komentarz