Przepisy dotyczące wagi kontenerów i ich zastosowanie

Przepisy dotyczące wagi kontenerów i ich zastosowanie

Kwestia z dokładną wagą przewożonych kontenerów ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety póki co traktowane to było przez przewoźników niezbyt rygorystycznie. Co prawda w papierach waga musiała być podawana, ale w wielu przypadkach zupełnie nie pokrywała się ona z tym, co w rzeczywistości. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę jest planowany całościowy rozkład kontenerów na statku, to nawet małe rozbieżności mogą wpływać w znacznym stopniu na stabilność całego statku. Zdarzały się nawet przypadki zatonięć z tego powodu, statki miały dużo problemów z właściwą sterownością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać definitywnie problem.

Od pierwszego lipca roku 2016 w życie weszły przepisy które wymuszają dokładne kontrolowanie wagi każdego kontenera przewożonego na statku. Takie zmiany planowane były od wielu lat, jednak dopiero teraz ostatecznie się udało osiągnąć pełne porozumienie w tych sprawach. Po pierwsze barierą były spodziewane koszty, faktycznie nowe przepisy będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury wiążące się z tym, żeby przygotować ładunek do przewozu.

Wdrażane w życie przepisy w tym obszarze wymagają, żeby przed załadunkiem kontenera na pokład jednostki jego rzeczywista waga została zweryfikowana i przekazana przewoźnikowi i terminalowi. Równocześnie ma obowiązywać odmowa przyjęcia ładunku, którego ciężar nie został potwierdzony. Jeśli chodzi o procedurę ważenia, to zaproponowane zostały dwie metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie zapakowanego kontenera przy wykorzystaniu odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu.
Metoda ta ma jednak dwie dość ważne wady, to znaczy będzie potrzebować zakupu drogich urządzeń do ważenia, a poza tym mogą się pojawić problemy ze zdarzającymi się korektami. Druga metoda polega na tym, że waży się na bieżąco wszystkie pakowane do środka ładunki, a następnie później do wszystkiego się dodaje wagę samego kontenera. Ta właśnie metoda będzie z kolei wymagać większej ilości pracy w czasie samego ważenia, jednak jej dużą zaletą będzie to, że od razu zna się wagę całego ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za zaniedbania w tej kwestii, łącznie z możliwością nakładania sankcji karnych.

Dodaj komentarz